افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

افسرده ام مثل زن زائو بعد زاییدن..

غمگینم مثل زن زائویی که بعد از زاییدن جای بچش جنازشو بهش میدن..


  • Pary darya