افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

وی بسیار در جمع فامیل دختری کم رو و خجالتی بود و از کمبود اعتماد به نفس رنج میبرد و بسیار منزوی و دارای روابط عمومی پایین..  • Pary darya