افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

+دیگه دوستش ندارم

-ازکجا مطمنی؟

+‌چون وقتی میبینمش دیگه دلم نمیخواد بغلش کنم..

  • Pary darya