افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

مثلِ یه جنگل عظیمِ با درخت های تماما مشکی، که هرلحظه یکی از شاخه های درخت دور گردنت قفل میشه و تاخون بالانیاری ول کنت نیست!

+۳۲۲امین پست

  • Pary darya