افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

اینکه گاهی اوقات خوش میگذره صرفا به این معنی نیست که سفر پر باری بوده یا خیلی فان و باحال بوده باشه نه،گاهی خوش میگذره چون بین جمعیت ادمای دیونه گیرمیوفتی که اگه از ته دلت فریاد بزنی اگه تموم درداتو جیغ بزنی بهت خورده نمیگیرن، حتی گاهی همراهیتم میکنن میگن:شله شله،انگار باور کردن که یک بیمار روانی هستی، که به این خنده های بلند به این جیغ زدنا دویدنا همه و همه نیاز داری!میدونی اینکه گاهی خوش میگذره فقط به خاطرِ خالی شدنِ عقده های درونته!

+یک خالی شده از عقده هستم، خالی بی حس، ساکت،خسته!

  • Pary darya