افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

ادما گاهی به نقطه ای میرسن که دیگه هرچی تلاش میکنن حرف های همو نمیفهمن!نمیفهمن!نمیفهمن!

  • Pary darya