افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

باورش سخت است در قرن بیست یک هنوز مردانی وجود داشته باشند که برای به کرسی نشاندن حرفشان از زور بازویشان استفاده میکنند، امروز که از داخل یک کوچه رد میشدم صدای جیغ و فریاد زنی می امد که تن هرکسی را به لرزه می انداخت باتعجب به فردی که کنارم بود نگاه کردم که بی خیال گفت:‌مرده زنشو میزنه هر روز برنامشون همینه،،،

مرسی که در قرن بیست یک ادعای تمدن میکنیم ولی با زنان و دخترانمان کمتر از سگ داخل کوچه مان رفتار میکنیم مرسی که هنوز انقدر حیوان و پست هستیم که برای اثبات مردانگیمان تنها کاری که میتوانیم کنیم این است که به جای عقل از زور بازویمان استفاده کنیم واقعا مچکر که در قرنی که حتی کسی دیگر همچین رفتاری با حیوان هاهم نمیکند ما زنی را زیر دست پایمان له میکنیم ،،،

  • Pary darya

نظرات (۳)

  • نـــامـــیـــرا ‌‌‌‌‌‌‌
  • خاک برسرهمچین مرد.این مرد فقط ازمرد بودن نر بودنشو داره
  • پرستو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  • واقعا تاسف باره، این همه خشونت علیه زنان تاسف باره.
    خود من یکی از مصداق های خشونت علیه زنانم، یعنی به نظرم هر یک از ما زنان ایرانی آن را به وجهی تجربه کرده ایم.
    ای وای......