افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

گاهی هم به شدت گیج میزنم مثل کسی میبینه میشنوه ولی حرف نمیتونه بزنه حتی گاها مییفهمه ولی درک نمیکنه نمیدونه چی به چیه مثل یه ربات حرف های بقیه رو میشنوه ولی فقط می ایسته و چیزی واسه جواب دادن نداره....!

نمیدونم واقعا چمه!

  • Pary darya