افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

مثل سیگاربگیرانم خاکسترکن،

هرچه بامن همه کردند از ان بدترکن،،،

 • Pary darya

نظرات (۲)

 • پرستو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 • چای
  سیگار
  صندلی
  تنهایی
  یه مدت نان‌استاپ همین رو گوش می‌دادم!