افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

دیشب مثل تمام روزهای بچگی ام به احمقانه ترین شکل ممکن بازهم تمام ارزوهایم را سپردم دست قاصدک تا به بادبرساند سلام مرا....

  • Pary darya

نظرات (۸)

هیچشم احمقانه نیسد:|
ادم کلی کیفش میاد خب!
((-: شاید
مومن باشی قاصدکم کار خودشو میکنه...
((-:شایدتنهاچیزی نیستم مومنه
هعی...
((-:هووم
کجاش احمقانه اس؟!:| یعنی واقعا احمقانه اس؟!:/ من همیشه این کارو میکنم!
(-:اکو داری صخره جان،البته گاهی احمقانه های جالبی داریم ما ادما
یاد بچگیها بخیر:)
هووم(-:
کجاش احمقانه اس؟!:| یعنی واقعا احمقانه اس؟!:/ من همیشه این کارو میکنم!
(-:احمقانس‌که‌‌بهحقیقت‌پیوستن‌ارزوهامونو‌از‌یه‌قاصدک‌بخوایم
و این کار خیلی کار محشریِ:) هرچند احمقانه مهم اون حس خوبه:)
((-:حس‌خوبم‌خیلی‌وقته‌رفته
خیلی هم خوب کاری کردی :)
((-:هووم شاید