افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

گاهے انگار چیزی روی دلت سنگینی میکند،،،،کسے بیایید این حجم از لعنتے حالِ بد را بردارد ببرد با خودش،،،


  • Pary darya